Support
GoldGear Group
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

CERTIFICATE

วันที่: 22-05-2012

 

 ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม  

 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยพร้อมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของมาตรฐาน ISO 14001:2004 จึงได้ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมไว้ คือ  

 

"มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ,การบริการใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมทำตามกฎหมายเพื่อเป็นผู้นำทางด้าน ลิฟต์, บันไดเลื่อน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าพร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"
 - โดยนโยบายนี้ให้ทุกฝ่ายถือปฎิบัติโดยทั่วกัน
 - พร้อมเผยแพร่ให้กับสาธารณชน
"มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการ เพื่อเป็นผู้นำทางด้านลิฟต์, บันไดเลื่อน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008"