Support
GoldGear Group
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การเสริมบันได

วันที่: 12-11-2012

  การเสริมบันได 

           บันไดบ้านโดยทั่วไปนั้น มี 2 ลักษณะ คือ แบบตรงและแบบโค้ง และมีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณาด้วยคือทิศทางการขึ้นลง เช่น ถ้ายึดถือคำโบราณ ก็จะเลือกที่เป็นมงคลคือ "ขึ้นเหนือลงใต้" หมายถึง เมื่อเดินขึ้นให้มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ เมื่อลงให้มุ่งไปสู่ทิศใต้  แต่จะไม่เลือกลงทิศตะวันตก ดังคำโบราณว่าไว้คือ "ลงตก" ซึ่งฟังดูแล้วไม่ค่อยเป็นมงคลนัก อาจแปลได้ว่า เมื่อลงบันไดแล้วอาจตกลงได้   อีกส่วนหนึ่งก็อาจยึดถือจำนวนขั้น โดยจำนวนขั้นเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ ซึ่งมีความหมายเช่นกัน

           ในการติดตั้งลิฟต์บันไดนั้น รูปแบบบันไดไม่มีผลกับสินค้าของเราเพราะมีรางรองรับทั้ง 2 ประเภททั้งรางตรงและรางโค้ง ส่วนปัญหาในการติดตั้งนั้นพบว่าลักษณะบันไดดังต่อไปนี้  จะต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขให้ลูกค้าก่อน โดยจะช่วยให้ติดตั้งงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งได้นำรูปตัวอย่างบันไดที่ควรปรับปรุงก่อนที่จะติดตั้งลิฟต์บันไดมาแสดงดังนี้

 รูปแบบที่ 1

เมื่อขึ้นไป 5 ขั้น จะพบชานพักที่มีลักษณะไม้พื้นเป็นรูปสามเหลี่ยม และเมื่อขึ้นไปอีกช่วงหนึ่ง 9 ขั้น ก็พบชานพักเป็นพิ้นสามเหลี่ยมอีก ลักษณะแบบนี้ควรเสริมพิ้นบันได ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเต็มขั้น

 รูปแบบที่ 2

นี่เป็นบันไดอีกปัญหาหนึ่งกรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถเดินได้เลย แต่ต้องการใช้ลิฟต์บันไดแบบรางตรง 2 ช่วง (ถ้าใช้รุ่นรางโค้งใช้เพียงชุด เดียวเท่านั้น) ซึ่งบ้านนี้ผู้ใช้นั่งวีลแชร์ด้วย วิธีแก้ไขก็ต้องเสริมบันไดช่วง 2 ที่มี ช่วงชานพัก 3 ขั้น ทำให้เป็น พื้นที่เต็มเท่านั้นพอ