ลิฟต์บันไดสำหรับรถเข็น

INCLINED PLATFORM LIFT

" รถเข็นสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ได้อย่างอิสระ "

เพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้น-ลง พื้นที่ต่างระดับในที่สาธารณะ จึงมีการติดตั้ง ลิฟต์บันไดสำหรับรถเข็น ( Inclined Platform Lift ) สามารถใช้ร่วมกับบันไดปกติ และสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน

คุณสมบัติพิเศษ

รีโมทคอนโทรล ณ จุดจอด

ใช้สำหรับเรียกแพลตฟอร์มจากชั้นอื่น และใช้สำหรับกางแพลตฟอร์ม หรือพับเก็บได้

แผ่นรองนั่งบนแพลตฟอร์ม

หากคุณไม่ได้ใช้รถเข็นวีลแชร์ในการโดยสาร ก็ยังสามารถกางแผ่นรองนั่งออกมาใช้งานได้

รีโมทคอนโทรลบนแพลตฟอร์ม

ใช้สำหรับควบคุมการขึ้น-ลงของแพลตฟอร์มลิฟต์ และยังสามารถใช้กางแพลตฟอร์ม หรือพับเก็บได้

คุณสมบัติทางเทคนิค

ชนิดรางตรง

STRAIGHT RAIL

ความกว้างของบันไดขั้นต่ำ

850 mm

ขนาดของแพลตฟอร์ม (ต่ำสุด / สูงสุด)

750x600 mm 1250x800 mm

รองรับน้ำหนักโดยสารสูงสุด

250 kg

ความลาดเอียงของราง

10° - 45°

ขนาดโดยรวมของราง ขณะปิดแพลตฟอร์ม

350 mm

ขนาดโดยรวมของราง

115 mm

ระบบไฟฟ้าควบคุม

24 VDC

ความเร็ว

0.1 m/s สูงสุด

ระบบเริ่ม และหยุดแบบนุ่มนวล

มาตรฐาน

การติดตั้ง

ภายใน / ภายนอก

ชนิดรางโค้ง

CURVED RAIL

ความกว้างของบันไดขั้นต่ำ

895 mm

ขนาดของแพลตฟอร์ม (ต่ำสุด / สูงสุด)

750x600 mm 1250x800 mm

รองรับน้ำหนักโดยสารสูงสุด

225 kg

ความลาดเอียงของราง

0° - 55°

ขนาดโดยรวมของราง ขณะปิดแพลตฟอร์ม

305 mm

ขนาดโดยรวมของราง

95 mm

อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

0.75/1.5 kw

การติดตั้ง

ภายใน / ภายนอก

ระบบเริ่ม และหยุดแบบนุ่มนวล

มาตรฐาน

การลดความเร็วขณะเข้าโค้ง

มาตรฐาน

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ลิฟต์แพลตฟอร์มแบบรางตรง

STRAIGHT RAIL

ลิฟต์แพลตฟอร์มแบบรางโค้ง

CURVED RAIL