ลิฟต์บันได แบบรางตรง

Straight Staircases

ลิฟท์บันไดแบบรางตรง

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได หรือลิฟท์บันไดรางตรงนี้เหมาะสำหรับบ้านสองชั้นที่ไม่มีชานพัก เป็นแบบตรงขึ้นไปเลย เราจะใช้เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดรางแบบตรง ซึ่งลักษณะบันไดแบบตรงนี้สามารถติดตั้งลิฟท์บันไดได้รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการออกแบบราง แค่วัดความยาวรางที่ต้องการให้ถูกต้อง ก็สามารถติดตั้งลิฟท์บันไดได้ภายในวันเดียว          

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดจะมีรีโมทคอนโทรลยึดผนังอยู่ด้านล่าง 1 จุด ใกล้ๆ กับตำแหน่ง จุดจอดของเก้าอี้ เลื่อนขึ้นบันไดส่วนชั้น 2 ก็จะมีอีก 1 จุด เมื่อไม่ใช้งานเราสามารถพับเก็บเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดได้ทั้งส่วนที่นั่งและที่พักเท้า ทำให้ไม่เกะกะทางขึ้นบันได บ้านไหนที่มีบันไดแคบก็สามารถติดตั้งลิฟท์บันไดใช้ได้เหมือนกัน เมื่อจะใช้งานก็กางพนักที่นั่งออก

ลิฟต์บันไดที่สามารถติดตั้งกับรางตรงได้

ลิฟต์บันได รุ่นเซียน่า

ลิฟต์บันได รุ่นสตาร์ล่า

ลิฟต์บันได รุ่นโซเฟีย

ลิฟต์บันได รุ่นเอาท์ดอร์

นำเข้า และจัดจำหน่ายโดย

บริษัท โกลด์เกียร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ลิขสิทธิ์ตัวแทนจำหน่ายเพียงหนึ่งเดียว อย่างเป็นทางการในประเทศไทย จาก Stannah ประเทศอังกฤษ

Awards & Professional Memberships